Küttepuudest

Liigniisked küttepuud ei sütti hästi ning ei põle piisavalt hästi, sest niiskuse aurustumisel kulub suur osa eralduvast soojusest.

Aurustunud vesi koos suitsuga moodustab korstnasse ja küttekehadele pigi, mis võib süttida ja tekitada varalist kahju. Kindlasti ei tasu küttepuude põlemisel tekkinud gaasi teekonda siibriga liialt piirata kuna see põhjustab samuti tahma ja pigi teket.

Säästlikuim viis on kütta kuivade puudega ning vajaduse korral tuua küttepuud üks päev enne kütmist tuppa, et vabaneda liigsest niiskusest. Niisket puud ei saa ladustada tihedalt puukuuri ega keldrisse, sest ta läheb hallitama.

Hallitus tuleneb puu kõrgest niiskusest ning keldri õhuniiskusest ja aeglasest õhuvahetusest. Lõhutud puud tuleb selliselt riita laduda, et nende ümber pääseb õhk liikuma. Riidad peavad olema pealt kaetud, et vältida liigse vihmavee halgudesse imbumist.

Vaata Hinnakiri